Ebit elektronik A.Ş

Ebit A.Ş.

Temel İş Çözümleri

Ebit ailesinin bakış açısı, her büyüklük ve sektördeki işletmenin kendi iş süreçlerini merkezi olarak uçtan uca yönetmesidir. İşletmelerin süreçleri genel anlamda ikiye ayrılır. İlki pek çok işletme için ortak olan satış, satın alma, depo yönetimi, üretim, bordro, müşteri ilişkileri yönetimi gibi genel başlıklardır. Diğeri ise işletmenin kendi özelinde ihtiyaç duyacağı ve genelde kurumsal kimliğe dayalı farklılık gösteren özellikleridir. Ebit ailesi sunduğu temel iş süreçleri ile işletmelerin her iki seçenekte ihtiyaç duyacağı çözümleri sunar.

Temel iş süreçleri, işletmeler için ERP başlığı altında toplanmıştır. ERP sistemleri farklı büyüklükte ve sektörler de yaşamını sürdüren işletmelerin sahip oldukları verileri merkezi olarak, uçtan uca yönetmesini sağlar. Satıştan satın almaya, üretimden muhasebe ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesine kadar tüm departmanlarda kontrol edilebilir ve raporlanabilir olmak Ebit ailesinin bugüne kadarki tecrübesi ile çok daha fazla verimlilik artışı sunmaktadır.

Departmanlar arasındaki ilişkilerin ve operasyonel süreçlerin entegre olarak çalıştırılmasına olanak sağlayan ERP çözümleri işletmelere toplamda zaman ve maliyet avantajı sağlar.

Diğer tarafta işletmenin kendi iş kültürünün doğurduğu gereksinimlere ERP sisteminin uyum sağlaması için gereken özelleştirmeler Ebit ailesinin tecrübesi ile müşterilerine sağladığı faydayı arttırmaktadır.

Ebit, sektöründe ERP süreçlerini uygularken aynı zamanda işletme kültürünün gerektirdiği özelleştirmeleri uygulayabilen yetenekteki az sayıdaki çözüm noktalarındandır.

Ortak iş süreçleri ve işletme özelinde yapılacak geliştirmeler ile işletme departmanlarının bağlantılı (entegre) çalışmasının ilk faydası insan hatasını ortadan kaldırmak olacaktır. Aynı verilerin farklı departmanlarca tekrar işlenmesi gibi verimsiz unsurların çözümü ile sağlanacak diğer bir tasarrufta da zaman ve insan kaynağı olacaktır. ERP sürecinin devreye alınması ile sağlanacak bir başka önemli fayda ise kolay ve güvenilir raporlamadır. İhtiyaç duyulan maliyet, operasyon, karlılık, envanter satış raporları gibi verilerin kolay elde edilmesi işletmeye hız ve çeviklik kazandıracaktır. Günümüz dünyasında hız ve çeviklik büyüme ve rekabet gücü demektir.

Tek kullanıcılıdan başlayarak büyük ölçekli işletmelere kadar her işletme iş süreçlerini ERP sistemleri ile işleterek verimliliğini arttırabilir. İşletmelerin öncelikli hedeflerinden biri de sürekli olarak büyümektir. Büyüme gösteren her işletme ERP sisteminin faydalarından yararlanarak enerjisini büyüme için gerekli doğru noktaya odaklanma fırsatını yakalar. Daha doğru ve hızlı kararlar verebilir. Ebit ailesinin yapılanması her büyüklükteki işletmeye çözüm sunabilecek yetkinliktedir.

 

Verimli olsun ya da olmasın, süre gelen bir sistemin yerine yenisini kurmak, beraberinde bazı zorlukları da getirir. Geçiş sürecinde dikkate alınması gereken başlıkları çalışan motivasyonu ve değişime karşı direnç olarak düşünebiliriz. Geçiş yapılacak ERP sisteminin teknik yeterliliği tek başına yeterli değildir. Süreçleri uygulamaya alacak danışmanların tecrübesi ve önceden hazırlanan yol planı ile kilometre taşlarının belirlenmesi hedefe ulaşmada yardımcımız olacaktır.
Ebit ailesi, müşterileri ile bir araya geldiği ilk andan yol planının oluşturması ve sistemin devreye alınmasına kadar sürecek yolculuğunda profesyonel danışmanları ile eşlik edecektir.