Ebit elektronik A.Ş

Ebit A.Ş.

Kurumsal Süreç Yönetimi

Her şirket karlılığını üst seviyeye taşımak için mücadele eder. Bu mücadelede başarılı olabilmek için atılabilecek adımlardan biri de işletme verimliliğini arttırmaktır.
İşletme verimliliğini arttırmak için ihtiyacımız olan unsurların başında iş modeli haritası vardır.

Bu haritaya “Kurumsal Süreç Yönetimi” ya da İngilizce “Business Process Management” ifadelerinin ilk harflerinden oluşan BPM kısaltması verilmiştir.
Oluşturulan bu iş modeli ile işletmede yürüyen iş süreçlerinin tanımlanması, iyileştirilmesi ve sürdürülmesi aşamaları ele alınır. Bu aşamaların her biri “Kurumsal Süreç Yönetimi”nin konusudur.

“Kurumsal Süreç Yönetimi“, sahip olduğumuz kaynakları yüksek verimle kullanmamızı sağlar. İş süreçlerinin tanımlı olması aynı zamanda bu süreçlerin yönetilebilir olmasına ve performansının ölçülmesine olanak verir. Ebit ailesinin seçkin üyeleri gereken çözümleri mühendislik bakış açısı ile ele alır. Bu bakış açısı, Ebit ile yolculuğa çıkan işletmelerin karşısına çıkan zorluklara karşı akılcı ve kalıcı şekilde çözüm üretebilmesine fırsat verir. Kriterlerin belirlenmesi ile çalışanların, departmanların ya da tüm işletme performansının ölçümü mümkün ve daha kolay hale gelecektir.

Ebit ailesi, dijital dünyanın getirdiği esnekliği ve mobil dünyanın avantajlarını harmanlayarak doğru çözümleri oluşturur. Getirdiği çözümleri, müşterileri ile aynı bakış açısında yorumlar. Bugüne kadar kazandığı tecrübenin getirdiği avantaj, başarıyı beraberinde getirmektedir. Müşterilerimiz ile çıktığımız her yolculukta verimliliğin beklenenin üzerine çıkması Ebit ailesi için bir alışkanlık olmuştur.

Genellikle işletmelerin kendine özgü ihtiyaç ve gereklilikleri vardır. Bu ihtiyaç ve gerekenleri hazır yazılım uygulamaları ile karşılamak genel olarak iki farklı sonuç doğuracaktır. İlki, mevcut yazılım uygulamasının özellikleri ihtiyacı karşılamaya yetmeyebilir. Diğeri ise hazır uygulamanın verimli çalışabilmesi için çok fazla ve yetenekli iş gücü gerekliliğidir. Yeni bir personelin ekibe katılması ya da bir departmanda personel değişikliği gibi olağan süreçler işletmeye zarar verecek sonuçlara neden olabilir.

İşte bu noktada sade ve işletmenin ihtiyacına göre özelleştirilmiş bir yazılım uygulamasının varlığı yüksek verimlilik sağlayacaktır. Operasyonel olarak bir kullanıcının günlük hayatta gerçekleştirdiği süreçleri özelleştirilmiş sade bir yazılıma uygulaması son derece basittir. Bu yaklaşım aynı zamanda sürdürülebilir olmayı sağlar.
Ebit ailesinin işletmenize özel sunduğu çözümler ile verimliliğin artması çok daha kolaydır.

Bir projenin ele alınış şekli projenin başarısında anahtar rol alır. Hazırlanmış bir yazılım uygulamasının yeteneklerinin iyi olması tek başına yeterli değildir. Sırası ile altta belirtilen aşamaların ilerlemesi Ebit ailesinin müşterilerine sunduğu başarılı sonuçlarda önemli katkı sağlamaktadır.

Projelerde;

  • İşletmenizin tamamı ya da geliştirme gereken bölümü için iş süreçlerini birlikte analiz ederek iş akış şemasını oluştururuz. Ebit ailesinin “Sistem Analiz” ekibi bu süreçte rol alır,
  • Ortak toplantılar ile kullanıcı girdileri ve yetkilerini belirler, kullanıcı ekranlarını tasarlarız,
  • “Geliştirme Takımımız” uygulamayı hazırlar,
  • Test ve gerçek zamanlı denemeleri birlikte yaparız,
  • Canlı kullanım ve yakın destek ile sistemi devreye alırız,
  • Proje sonrası verdiğimiz destek hizmetleri ile her zaman güncel kalmanızı sağlarız,
  • Büyüyen ekibinize uyum sağlayan çözümlerle ilerlemenizi sağlarız.
  • İşletmenizi geleceğe taşıyan yolculukta birlikte ilerleriz.