Ebit elektronik A.Ş

Ebit A.Ş.

İnsan Kaynakları Çözümleri

Başarılı işletmelerin nasıl başardıklarını incelediğimizde çoğunlukla çalışanların bıraktığı izleri görürüz. Her işletme için yüksek önem sırasına sahip insan kaynaklarının verimliliği, şüphesiz beraberinde enerji ve büyüme getirecektir.

İnsan kaynaklarının dijitalleşmesi ile işletmenin şeffaf, yönetilebilir ve ölçülebilir olması kolaylaşır. İşe alımdan, özlük yönetimine, bordro uygulamalarından izin yönetimine tüm süreçlerin entegrasyonu ile İnsan Kaynakları bölümünün enerjisi doğru yere yani direk çalışanlara aktarılabilecektir.

Gerekli verilere ve uygulamalara her yerden erişim günümüzde bir tercihten çok zorunluluk haline gelmiştir. Zorunlu bir ihtiyaç olan mobilite ile gelişmiş bir İK uygulamasının buluştuğu noktada Ebit ailesinin sahip olduğu deneyim, işletmenin hedefine ulaşma yolculuğuna eşlik eden doğru bir partnerdir.

Hazırsanız yapabileceklerimizi birlikte inceleyelim.

İşletmenin etkin bir organizasyon yapısı oluşturmasını destekler ve doğru pozisyona doğru adayın yerleştirilmesini kolaylaştırır. Belirlenen nitelikteki çalışanı seçmek ve doğru adayı işletmenize kazandırmak için gerekli tüm unsurları bir arada görüntüleyebilirsiniz.

İşe Alım Yönetimi ile online başvuru alabilir, aday havuzu oluşturarak gerekli sorgulama ve arşivleme işlemlerini kolaylaştırabilir, mülakat sürecini tek noktadan yönetebilir ve raporlayabilirsiniz. Takvim entegrasyonu ile zamanınızı daha verimli yönetebilirsiniz.

Sınav ve anket uygulamaları ile verilerin oluştuğu anda raporlanabilir olmasını sağlayabilir, zamanınızı karar vermek için rapor hazırlığı yapmak yerine zaten hazır olan raporlarla doğru karar vermeye ayırabilirsiniz. Referans araştırmak, tek tıkla sicil oluşturmak gibi daha pek çok özellik zamanınızın sizde kalmasını sağlayacaktır.

Tekrar eden görevleri yerine getirmek zaman kaybıdır. Entegre bir sistem ile bu süreç iş olmaktan çıkacaktır. Böylece insan kaynakları yöneticileri, çalışanlarına katma değerli işler için zaman kazanır.

Esnek ve çok boyutlu raporlama ve analizlerle yöneticilerin stratejik karar alma hızlarını artırmaya destek olur. Özlük dosyalarını dijital olarak saklayıp online olarak ulaşırken aynı zamanda yetkilendirme opsiyonu ile özlük bilgilerinin yönetimini “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve “ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” standartlarına uygun hale getirebilirsiniz.

Özlük bilgilerini tarih detaylı kaydedebilir, personel ve organizasyon eşleştirmeleri yapabilir ve sonuç olarak çalışanlara ait tüm verilere kolayca ulaşabilirsiniz. Yeterlilik ve yetkinlik tanımlarken çalışanlara ait kişilik ve beceri envanterini tek ekrandan görüntüleyebilir, işletmenize özel alanlar tanımlayarak dilediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

İdari ve fonksiyonel hiyerarşiler oluşturabilirsiniz. Matris organizasyon, dotted line (kesikli çizgi), derinlik ve kademeye göre organizasyon ağacı ve şeması oluşturabilmenin yanında reorganizasyon sürecinizi mevcut bilgileri kaybetmeden kolayca yönetip, geçmişe dönük raporlayabilirsiniz.

Şematik organizasyon yapısı ile kolay ve anlaşılır şema görünümünü kullanabilir, gelişmiş raporlama ile tüm rapor ihtiyaçlarınızı özelleştirebilirsiniz. Ünvan, pozisyon, birim, görev ve yetki bazlı fonksiyonel organizasyon tanımlaması ile hiyerarşik düzene eklenecek bir pozisyonu tanımlamak için zaman kaybetmezsiniz. Pozisyon ve göreve dayalı eğitimleri eşleştirebilir, grup şirketler için aynı organizasyon yapısı altında farklı işletmeleri tanımlayabilirsiniz.

Geniş fonksiyon yelpazesi ve yasal mevzuata ait hesaplama araçları ile yerli ya da farklı ülkelerin mevzuatlarına uygun hesaplamalar için gerekli esnekliği sağlarsınız.
Dilerseniz çalışanların mobil uygulamalar ile kendi bordrolarını istedikleri zaman görüntüleyebilmesini sağlayabilirsiniz.

SGK, pdks, banka, gibi farklı sistemlerle entegre çalışabilir ve tüm süreçlerinizi tek platformda yönetebilirsiniz.

Farklı ücret gruplarına göre ücret hesaplanmasını sağlayabilir, işletmenize özel ücret hesaplama sistemi oluşturabilir ya da çoklu bordro modelleri kurabilirsiniz. Holding ve çok uluslu şirketler için birden fazla mevzuata uyum sağlayabilirsiniz. SGK ve bankalara kolay veri aktarımı, bordroya ilişkin tüm verilerin toplu aktarımı, tüm bordro bilgilerinin tarihsel olarak yönetilmesi, bordro hesaplama, ihbar ve kıdem tazminatı hesaplaması, BES katılım takibi yapılması, çalışan sayfasından ve e-posta ile bordro paylaşımı, bireysel ve toplu tahakkuk oluşturma, pdks sistemleri ile entegrasyon, elektronik puantaj onay zinciri gibi daha pek çok fonksiyon ile tüm ihtiyaçlarınızı tek bir noktadan yürütebilirsiniz.

İhtiyaca göre, gerekli departman yetkilisi tarafından ya da mobil uygulama ile çalışanın kendisi tarafından izin taleplerinin oluşturulmasını sağlayabilir, oluşan talepleri tek noktada toplayabilir ve dilerseniz onay sürecini başlatabilirsiniz. İzin planına uygun olan taleplerin yönetilmesi için ayrıca enerji harcamazsınız. Vardiya tanımlarını oluşturabilir, eksik gün/saat ile fazla mesai bilgilerinin ister direk isterseniz onay sürecinden sonra bordroyla entegre olarak çalıştırabilirsiniz. Yıllık izin hak edişlerini çalışan bazlı özelleştirebilirsiniz.

Yasal mevzuatlara ve firma politikalarına uygun izin takvimleri oluşturabilir, farklı izin türlerine özel kontrol ve onay mekanizmaları kurabilir, kademeli izin onay sistemi oluşturabilir ve tüm bu süreçleri bordro modülü ile entegre edebilirsiniz.

İşletmenizin bütünü veya bir bölümü için farklı norm kadrolar, çalışan tipleri ve ek kazançlar içeren senaryolar oluşturabilir, birim ve pozisyon bazında norm kadro belirleyerek boş/fiili kadro karşılaştırmaları yapabilirsiniz. Oluşturacağınız senaryoları hesaplatabilir, tüm kesinti ve kazanç kalemlerini içerecek karşılaştırmalı raporlar oluşturabilirsiniz. Dönemsel iş gücü gerektiğinde kolayca bütçede görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

İşletmenizin insan kaynağını yasal zorunluluk ve kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak yönetebilirsiniz. Performans sonuçlarından eğitim ihtiyaçlarını tespit edebilir, bireysel gelişim planları oluşturabilir, böylece tüm İK fonksiyonlarıyla entegre çalışan bir yapıda eğitim yönetimi yapabilirsiniz.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi modülü ile şirketinizin tüm eğitim yapısını tek çatı altında yönetirken, her bir çalışan özelinde eğitim planlaması yaparak, özelleştirilmiş model ve bütçelerle hedefe yönelik çalışmalar yapabilirsiniz.

Şirkete özgü eğitim, katalog ve takvim oluşturabilir, elektronik eğitim talebi toplayabilir, eğitim taleplerini anlık olarak değerlendirebilirsiniz. Dönemsel eğitim planı ve bütçesi oluşturarak eğitim teklifi toplama, planlama ve organize etmek gibi süreçlerinizi tek noktadan yürütebilirsiniz. Personel bazlı eğitim takibi yapabilir, eğitim ve eğitimci değerlendirmesi ile eğitim sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Belirleyeceğiniz soru ve cevap setlerinizi oluşturarak, iç ve dış müşterilerinize, tedarikçi ve iş ortaklarınızla anketler paylaşabilir, denetim, memnuniyet ve süreç performansı konularında geri bildirimler alabilirsiniz.

Kurumsal ve sektörel ihtiyaçlara uygun olarak her konudaki araştırma ve değerlendirme çalışmaları için sınırsız sayıda anketi kolayca ve hızla oluşturabilirsiniz.

Çalışan memnuniyeti, süreçlerin etkinliği, değişim yönetimi gibi stratejik insan kaynakları faaliyetlerini dijital ortamda kolayca yürütebilirsiniz.

Çalışanlarınızı hangi kriterlerle değerlendireceğinizi tanımlayabilir, bu değerlendirmelerden beklenen çıktıları yönetebilir, aynı zamanda çalışanların performansını artıran aksiyonlar geliştirebilir ya da negatif etki yaratan faktörlere karşı önlem alabilirsiniz.

Geçmişe dönük değerleme kriterleri ile mevcut değerleme yapınızı karşılaştırarak performansa dayalı ücret yönetimi yapabilirsiniz.

360 derece yetkinlik değerlendirmesi yapabilir, değerlendirici hatalarının tespit edebilir, elektronik ortamda performans sonuçları analizi alabilir, şirkete özgü esnek değerlendirme yöntemi geliştirebilir ve hedef bazlı performans yönetimi ilişkilendirmesi yapabilirsiniz.

Çalışanlarınızın organizasyonda şimdi ve gelecekteki konumunu belirleyerek kariyer ve yedekleme planları yapabilirsiniz. Kritik görev yönetimi ve her görev için üretebilen kariyer haritasıyla çalışan, işveren ve insan kaynakları departmanı arasında güçlü bir ilişki oluşturabilirsiniz.

İş grupları tanımlayabilir, çalışanların görev ve yetkinliklerini belirleyebilir, personel ile görev karşılaştırması yapabilir, kariyer planı oluşturabilir ve gerekli fonksiyonları belirleyebilirsiniz.

İK Departmanının çalışanlara temas ettiği tüm noktalarda kapsamlı ve yalın bir yönetim avantajı sağlayabilirsiniz. Zaman ve maliyet analizi yaparak verimlilik ve tasarrufa yönelik kararlar vermeniz kolaylaşır.

Zimmet yönetimini kolaylaştırabilir, toplantı yönetimi modülü ile planlarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Evrak yönetimi ile güncel dökümanlara hemen ulaşabilir, fazla mesai talep ve takibi özelliği ile standartlar oluşturabilirsiniz.

İşletmenize özel onay zincirleri oluşturarak gerekli bilgilendirmelerin e-posta ya da sms ile otomatik olarak duyurulmasını sağlayabilirsiniz.

Görev bazında kişisel koruyucu ekipman atamasını ve takibini yapabilir, gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği verilerini kayıt altına alabilirsiniz. Entegratör programlarla bağlantılı çalışarak yasal gereklilikler için ayrıca çaba harcamazsınız.

Yıllık çalışma ve faaliyet planı oluşturabilir, çalışma izni gerektiren süreçleri takip edebilir, risk tanımlaması yapabilir ve düzeltici/önleyici faaliyetler kurgulayabilirsiniz.

 

İş tanımlamalarınızı öncelik ve gereklilik düzeyine göre belirleyerek mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını karşılaştırabilir, farklı ücret politikaları belirleyebilir böylece daha verimli bir ücret yönetimi uygulayabilirsiniz.

Adil ve dengeli bir ücret yapısının oluşturulmasını sağlayabilir, etkin bir ücret kontrol sisteminin oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ücret giderlerinin kontrolünün kolaylaşması ile gerekli iç ve dış kıyaslama metotlarına göre değerleme ve farklı ücret artış senaryolarının grafiksel karşılaştırmasını analiz edebilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz dış kaynaklı hizmetler için özlük, ücret, hizmet, fazla mesai, yol, yemek, iş kıyafeti, zimmet, izin, ihbar ve kıdem tazminatı, işe giriş ve çıkış, vergi ve SGK gibi ödemelerin yasal çerçevede takibi gibi başlıkları kolayca yönetebilir, dış kaynak maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.

Taşeron firma bünyesinde çalışan personellerinizi ve alınan hizmetleri takip edebilir, ilgili işletmelere ödenecek hak edişleri hızlı bir şekilde hesaplatabilirsiniz.

Çalışanların, kendi mobil cihazlarında özlük, bordro, eğitim, performans kariyer gibi insan kaynakları departmanı tarafından sağlanan bilgilere kolay erişimini sağlayabilirsiniz. Böylece insan kaynakları departmanı görevlilerinin zamanlarını daha verimli kullanabilmelerini sağlayabilirsiniz.

Çalışanlarınızın web ve mobil uygulamalar ile doküman gönderme, bordro görüntüleme, izin talebinde bulunma, konum paylaşma gibi pek çok farklı fonksiyon ile insan kaynakları departmanı ile daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayabilirsiniz.

İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda talep yönetimi oluşturabilir, performans ve eğitim sonuçlarının çalışanlarınız tarafından kolayca görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

İşletme içinde ve departmanlara dayalı haber akışı özelliği ile gerekli duyuruların kolayca ulaşmasını sağlayabilirsiniz.