Ebit elektronik A.Ş

  • 7 Nisan 2022
  • Yorum yapılmamış

Danışmanlık ve Eğitim

Erp projelerinde başarının anahtarı projenin nasıl yönetildiği ile ilgilidir. Ebit ailesinin uzman danışman ekibi projenin ilk aşamasından itibaren müşterisinin yanında yerini alır. Ebit’in 2001 yılından günümüze kazandığı birikim, Erp projelerinin başarısında anahtar rol oynamaktadır.

Başlangıç aşamasında bu ihtiyaçların belirlenmesi ve yol haritasında gerekli aşamaların belirlenmesi ileriye dönük fayda/maliyet oranını olumlu yönde etkileyecektir.

Devreye alınan projenin daha sonra kendi dinamikleri ile devam edebiliyor olması hiç şüphesiz ayrı bir başarı kriteridir. Projenin her zaman iyi bir performans göstermesi için ihtiyaç duyulan destek hizmetleri Ebit’in konusunda uzman destek ekipleri ile sağlanır.