Ebit elektronik A.Ş

 • 18 Kasım 2021
 • Yorum yapılmamış

BPM (Süreç Yönetimi)

BPM, yabancıların çokça kullandığı 3 harfli isimlendirmelerden “Business Process Management” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe karşılığını “Süreç Yönetimi” olarak düşünebiliriz.

Kısaca işletmenin kendi iş yapış şekline göre iş süreçlerini kolay takip etmesi, hızlı raporlaması ve gerektiğinde müdahale etmesi şeklinde düşünebilir. Tabi işletme Süreç Yönetimini benimsediğinde işletmenin kazancının ne olacağını baştan öngörmemiz gerekir. Başlıca kazanç süreçlerin tıkandığı, biriktiği yerleri kolay tespit ederek, erken müdahale olanağı ile sorunun çözülebildiği gibi düşünülebilir.

Gerçek hayattan bir örnek verelim. İşletmenin müşterisinden aldığı siparişleri üretmesi ve termin tarihinde sevkiyatını yapması gerekiyor. Bu durumda, gerekli ham madde siparişlerinin verilmesi ve planlandığı gibi depoya alınması, imalatın tamamlanarak sevkiyat aşamasına geçilmesi gibi her biri birbirinden farklı süreçler işletilmektedir.

Ancak süreçler az ya da çok, kolay ya da zor farketmeden işletmeye yukardan bakan bir gözün tek bir ekranda durumu gözlemlemesi gerekmektedir. Yolunda giden süreçleri yeşil, yetişmeme ihtimali olan süreçleri turuncu ve zaman aşımındaki operasyonların kırmızı görmesi gibi düşünebilirsiniz.

Bu akışın sağlayacağı avantaj hiç kırmızı süreç görmemek olmalıdır. Süreç rengi ne zaman turuncu ise o anda aksiyon alarak sürecin hiçbir kırmızı ikaza gerek kalmadan ilerlemesini sağlamak başlıca hedef olmalıdır.

Tabi ki bu basit örnek Süreç Yönetimi ne genel bir bakış sağlasa da yukarıda ifade ettiğim gibi akışı her işletmenin kendi ihtiyaçlarına veya karakteristiğine göre planlamak gerekir.

Şu ana kadar temas etme şansım olan işletmelerde aynı işi yapsalar bile benzer süreçlerin birbirinden çok farklı şekilde yürütüldüğüne tanık olduğum sayısız tecrübem oldu.

Yine de genellemek gerekirse sipariş ve satış yönetimi, döküman yönetimi, üretim süreçleri ile kontrol ve onay mekanizmalarını Süreç Yönetimi uygulamalarının en büyük faydayı sağladığı başlıkça alanlar olduğunu söyleyebilirim.

BPM Nedir?

Kurumsal Süreç Yönetimi (Business Process Management) işletmelerin işlerini yapma biçimlerini modellemek için kurum içinde yapılan işleri bütünsel bir yaklaşımla ele alan bir yöntemdir. BPM işletmelerin varlıkları arasında sayılabilecek süreçlerin ortaya çıkarılmasını, belgelendirilmesini, iyileştirmelerin yapılmasını ve adımların otomatik yapılmasını hedefler. İşletmeler için yüksek seviyede önem arz eden finansal konularla da ilişkisi olan BPM performans kriterlerinin ortaya çıkarılmasıyla süreçlerin maliyetlerini, kişilerin performans takip işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

BPM’in işletmeye sunduğu faydaları

 • Süreçlerin kontrol altına alınır,
 • Süreç iyileştirme işlemlerine kolaylık sağlar,
 • Performans takibi yapar,
 • IT ile iş dünyası arasında iletişimi kolaylaştırır,
 • Etkinlik ve yeterlilik takibine olanak sağlar,
 • İşletme bünyesinde yapılan işleri standartlaştırır.

Genel Uygulama alanları

 • Sipariş ve satış yönetimi,
 • Doküman Yönetimi,
 • Hastane otomasyonu,
 • Üretim alanında ki tüm süreçlerde,
 • Her türlü kontrol ve onaylama uygulamaları,
 • Sigorta, Banka ve Finans sektöründe,
 • Fakülte ve Üniversitelerde,
 • Bilişim ve Telekomünikasyon alanında,
 • Taşımacılık ve Lojistik planlama alanında,
 • Web tabanlı E-ticaret uygulamalar (B2B, B2C, …)